Avsluttet prosjekt

Returmotiverende arbeid overfor enslige mindreårige i mottak

Bidragsytere
Oppdragsgiver
UDI, Hero Norge AS
Periode
07.02.2011 - 06.12.2011
​Involverte partnere i dette prosjektet har vært UDI, Hero Norge AS, fredsundervisningsgruppen i Norges Fredslag og NTNU Samfunnsforskning AS. Prosjektet har blitt fulgt opp av en referansegruppe bestående av representanter fra UDI og Hero Norge AS. Hero Norge AS stilte også en rådgivningsgruppe til disposisjon for prosjektet.