Avsluttet prosjekt

Evaluering av "Er det plass til meg?"

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Oslo Kommune
Periode
01.01.2017 - 31.12.2017
​Evaluering av prosjektet "Er det plass for meg". "Er det plass for meg" er et dansekurs for barn og ungdom med nedsatt funksjon, som gjennomføres ved X-Ray ungdomskulturhus i Oslo og ledes av profesjonelle koreografer og dansere. Målgruppa for "Er det plass for meg" er ungdommer som har interesse for musikk, dans, teater og annet kulturarbeid og som har behov for tilrettelegging. Målet med evalueringen er å dokumentere ulike faser av arbeidet med "Er det plass for meg" samt ivareta perspektivet til både ansatte og deltagerne. Evalueringen vil fokusere på "gode praksiser", men også ha fokus på områder der det er forbedringspotensial.