Organisasjon og arbeidsliv

Fordi organisasjoner er så sentrale i samfunnet vårt, må vi også forstå dem. Hos oss forsker vi blant annet på organisasjoners og bedrifters utvikling, samspill mellom ledelse og ansatte, lønnsomhet og sikkerhetskultur. Vi bidrar også med forskningsbaserte forslag til hvordan ulike organisatoriske utfordringer kan løses, og hvordan ulike forbedringstiltak kan gagne bedrifter og menneskene som jobber i dem.


Innenfor fagområdet organisasjon og arbeidsliv forsker vi for eksempel på:

– Hvordan er den økonomiske utviklingen i norsk næringsliv?

– Hvordan samarbeider organisasjoner med hverandre på tvers av tekniske systemer, forskjellige sektorer og ulik kultur?

– Hvordan kan sikkerhetskulturen i en energibedrift påvirke risikoen for at ulykker oppstår?

Se prosjekter