Avsluttet prosjekt

Rådgivning og prosessledelse i BliMedNo

Bidragsytere
Oppdragsgiver
St. Olavs Hospital HF
Periode
19.02.2013 - 06.01.2015
Avdeling
Studio Apertura