Avsluttet prosjekt

Veidekke Entreprenør, Trondheim

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Veidekke
Periode
01.01.2010 - 30.06.2015
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektet er en prosess-evaluering av organisajonsutvikling og realisering av strategiske målsettinger i Veidekkes bygge- og anleggsvirksomhet i Midt Norge. Veidekke Midt Norge sin planteknikk «Involverende planlegging» er skapt i samspill med PNO modellen utviklet ved NTNU Samfunnsforskning AS gjennom evalueringen videreutvikles dette samspillet videre.