Pågående prosjekt

FME senter CenSES

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NTNU Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse
Periode
01.01.2012 - 01.01.2099
Avdeling
Studio Apertura
​CenSES er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Senteret skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å fremme et mer miljøvennlig energisystem. NTNU Samfunnsforskning er en av forskningspartnerne i senteret, og bidrar i studier av organisatoriske innovasjonsprosesser. ​