Avsluttet prosjekt

PNO: Organisasjons- og lederutvikling i Skanska

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Skanska Norge
Periode
01.01.2011 - 31.12.2013
Avdeling
Studio Apertura
​Hovedformålet er å utvikle tilnærmingen PNO (Produktivitet-Nærvær-Organisasjon) i byggebransjen i alle ledd. PNO er tidligere også utviklet i forhold til stasjonær industri og gjennomført i flere større konsern i byggebransjen. PNO i byggebransjen trekker veksler på mange andre tilnærminger til organisasjons-utvikling – blant annet Lean Construction og Last Planner systemet, men er i tillegg et originalt bidrag. I forhold til Lean Construction åpner PNO for mer detaljerte og fleksible planprosesser og for en radikal involvering av fagarbeidere i byggeprosessen. PNO legger grunnlag for utvikling av faglig og tverrfaglig så vel som praktisk og teoretisk kompetanse i byggeprosjektene, og for å bruke kompetanseutviklingen som konkurransefaktor. ​​​