Avsluttet prosjekt

Likestilling og deltakelse

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Sosial- og helsedirektoratet
Periode
01.10.2009 - 01.10.2011
​Prosjektet ser på utfordringer for likestilling og deltakelse i oppveksten til funksjonshemmede barn og unge. To hovedområder: Barrierer mot deltakelse- familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og utfordringer for deltakelse og likestilling i oppveksten til funksjonshemmede barn og unge. Prosjektene skal gi ny kunnskap om barrierer som hindrer aktiv samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og søker å fremme likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.