Avsluttet prosjekt

OTS-prosjektet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
StatoilHydro
Periode
02.01.2009 - 13.07.2011
Avdeling
Studio Apertura