Avsluttet prosjekt

Arbeidsvarsling på vei - kompetanseverifisering

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Periode
01.03.2016 - 31.12.2016
Avdeling
Studio Apertura
​Arbeidsvarsling er et felt innenfor vegfaget som dreier seg om tiltak for å varsle og sikre arbeid som foregår på og ved veg. Formålet er å ivareta sikkerheten til arbeidere og trafikanter, samt en effektiv avvikling av trafikken for å hindre ulempe og uønskede hendelser som følge av vegarbeidet. Alle som skal planlegge, utføre eller kontrollere arbeid på/ved veg må ha kurs i arbeidsvarsling. Som en del av kompetansevurderingen i disse kursene skal kursdeltakerne bestå en kunnskapstest. I dette prosjektet utvikler NTNU Samfunnsforskning, avd. Studio Apertura, i samarbeid med Vegdirektoratet, vurderingsformer og kompetansetester for bruk i arbeidsvarslingskursene. Kunnskapstestene er sentrale i dette arbeidet.