Avsluttet prosjekt

Integrerte operasjoner, modellering og beslutningsstøtte

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Center for integrated operations in the petroleum industry
Periode
01.01.2007 - 31.12.2015
Avdeling
Studio Apertura
​Denne aktiviteten handler om arbeidsprosesser, organisasjon, kunnskap og teknologibruk knyttet til de som arbeider med reservoar og produksjonsproblematikk i oljeproduksjon. Vi studerer hvordan folk forsøker å forstå og representere et oljereservoar tusener av meter under havbunnen, og samspillet mellom teknologi og kunnskap i dette arbeidet. Forskningen vår ligger i grenselandet mellom teknologifilosofi, arbeidssosiologi og organisasjonsfag. Viktige gjennomgående temaer er det gjensidige forholdet mellom teknologisk representasjon og kunnskap, og betydningen av ekstrapolering, magefølelse, gjetning og tommelfingerregler i høyteknologiske kontekster. En viktig del av integrerte operasjoner i oljeindustrien er at man har fått en mye større tilgang til ulike typer sensordata og at man også har flere muligheter til å fjernstyre utstyr (for eksempel brønner og ventiler). Dette reder grunnen for større bruk av modeller og simulering og automatisering. Vi samarbeider med forskere som utvikler nye modelleringsteknologier og forsøker å se hvordan de kan inngå i operasjonelle arbeids- og beslutningsprosesser. Aktiviteten er en videreføring av et arbeid som har pågått siden 2007. Primære samarbeidspartnere er Institutt for teknisk kybernetikk og Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk, begge NTNU, og SINTEF Matematikk.​ ​​