Avsluttet prosjekt

Kompetanseprosjekt for Arena Beredskap

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Nordområdesenteret
Periode
01.01.2000 - 01.01.2005
Avdeling
Studio Apertura
​Studio Apertura bidrar som tilretteleggere og fasilitatorer for fire søkekonferanser. Et viktig mål med konferansene vil være å utvikle nettverket og relasjonene mellom bedriftene, noe som vil være et viktig grunnlag for nyskaping og innovasjon. Som et ledd i nettverksbyggingen vil konferansene ta for seg konkrete, felles kompetanseutfordringer som bedriftene har. Resultatene fra samlingene vil være tiltak for hvordan slike utfordringer kan løses. Partnere: Kunnskapsparken Bodø, Kystverket, Høgskolen i Bodø, Norwegian Petro Services Internettside: http://www.arenaberedskap.no