Avsluttet prosjekt

Opplæringsprogram for koordinatorer for ansvarsgrupper

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Helsedirektoratet
Periode
29.04.2009 - 08.02.2011
​Målsetningen med prosjektet er å utvikle og gjennomføre opplæring for personer som skal ha en koordinatorfunksjon for ansvarsgrupper innen sosial- og helsesektoren. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Bydel Bjerke i Oslo kommune og er knyttet til prosjektene ”Etnisitet og funksjonshemming” og ”Familieveiviseren”. Opplæringsprogrammet gjennomføres i første omgang i Bydel Bjerke, men målsetningen er at opplæringen skal gjennomføres også i andre kommuner/bydeler.