Avsluttet prosjekt

Interact - fasilitering

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF Energi AS
Periode
11.12.2013 - 19.11.2015
Avdeling
Studio Apertura