Avsluttet prosjekt

Medarbeiderdrevet innovasjon

Bidragsytere
  • Tone Merethe Berg Aasen
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
Nærings- og handelsdepartementet
Periode
01.06.2010 - 01.12.2010
Avdeling
Studio Apertura
Prosjektet undersøkte innovasjonsprosesser i 20 norske selskap, som alle var kjent for å invovlere medarbeiderne sine i innovasjon på en god måte. Prosjektet resulterte i en Håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon. Håndboken kan lastes nedvia regeringen.no Partner: IRIS