Avsluttet prosjekt

Creativ - energieffektivisering i industrien

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF Energiforskning
Periode
01.09.2009 - 31.12.2013
Avdeling
Studio Apertura
​Centre for Reduced Energyuse through Advanced Technology InnoVations (CREATIV). CREATI V skal utvikle ny teknologi for energieffektive varme- og kuldeprosesser og for anvendelse av spillvarme fra norsk industri. Dette vil gi 30 prosent reduksjon av Norges klimagassutslipp, og 25 prosent reduksjon av Norges primære energiforbruk. Senteret ledes av SINTEF Energiforskning, 22 partnere fra industri og FoU deltar i prosjektet. Rollen til Studio Apertura er knyttet til innovasjonsprosesser i Creativ.​