Avsluttet prosjekt

Safer operations and workplaces in fish farming

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Periode
15.03.2016 - 15.03.2019
Avdeling
Studio Apertura

Oppdrettsnæringen er risikoutsatt. Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte på oppdrettsanleggene i den norske havbruksnæringen, og hvordan risikoen kan reduseres. Havbruksnæringen har i dag en stor utfordring i å utvikle og gjennomføre effektive tiltak for å forebygge arbeidsulykker og rømming av fisk

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SINTEF Ocean og SINTEF Teknologi og Samfunn, avd. Helse. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi kartlegge arbeidsforholdene til den enkelte, hvordan industrien jobber organisatorisk med sikkerhet og hvordan sikkerheten ivaretas gjennom teknologi og design.

NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura, har ansvaret for å kartlegge organisatoriske forhold som har betydning for sikkerheten og hvordan slike forhold kan styrkes i næringen. Dette omfatter både formelle styringssystemer og kultur.