Avsluttet prosjekt

Spørreundersøkelse: Broutforming hurtigbåter

Oppdragsgiver
-
Periode
27.02.2014 - 16.03.2014
Avdeling
Studio Apertura
Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge problemer med teknisk utstyr på hurtigbåtbroen. Resultater fra undersøkelsen vil bli oppsummert i en rapport som skal brukes som utgangspunkt for å diskutere funksjonalitet med leverandører av utstyr på hurtigbåtbroer. Spørreundersøkelsen finner du her:https://survey.samforsk.no/TakeSurvey.aspx?SurveyID=76LLn57​ ​