Avsluttet prosjekt

Evaluering av trepartssamarbeid i Trondheim kommune

Bidragsytere
  • Anniken Solem
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
Trondheim kommune
Periode
01.09.2007 - 01.10.2007
Avdeling
Studio Apertura
​Samarbeidsavtalen om endring, utvikling og omstilling, som ble underskrevet av ordfører, rådmann og arbeidstakerorganisasjonene, hadde sin bakgrunn i en diskusjon rundt privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, der arbeidstakerorganisasjonene ville synliggjøre at de ønsker å delta i endring og fornyelse av offentlig sektor. En fornyet samarbeidsavtale ble inngått 1. september 2004, med varigheten var frem til 1. oktober 2007. Trepartssamarbeidet ble organisert som et prosjekt med styringsgruppe, og det ble satt av midler til prosjektleder og opplæring av utviklingsveiledere. Målsettingene og de grunnleggende idéene bak trepartssamarbeidet er:Forbedring og modernisering av tjenestetilbudetForbedringer basert på bottom-up perspektivetUtvikle gode samarbeidsklima på alle nivå (styrke endringskompetansen)Støtte opp om lokale initiativ/gode idéer (eierskapet ligger i enhetene) Studio Apertura ble bedt om å evaluere om målsettingene for trepartsprosjektet er oppnådd, hva som har vært vellykket og om prosjektet bør videreføres.