Avsluttet prosjekt

Analyse av drifts- og arbeidsmessige forhold på fraktefartøy

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Sjøfartsdirektoratet
Periode
01.10.2010 - 17.12.2010
Avdeling
Studio Apertura
​Sjøfartsdirektoratet har tatt initiativ til en undersøkelse av drifts- og arbeidsmessige forhold på fraktefartøy fordi slike fartøy står for en stor del av grunnstøtingene langs norskekysten. Selv om de fleste grunnstøtingene resulterer i mindre skader, er det også en rekke eksempler på at de kan føre til storulykker som involverer miljøforurensning, totalforlis og tap av menneskeliv. Vår ambisjon med prosjektet er å gi et innblikk i hverdagen på fraktefartøy i norsk nærkystfart og hvilke forhold som har betydning for sikkerheten, samt å gi noen anbefalinger for hvordan sikkerheten kan bedres. Høsten 2010 gjorde vi derfor feltarbeid på og skrev en rapport om den daglige driften på ti fraktefartøy. Både den fullstendige rapporten og en oppsummering (som er sendt ut til en del besetninger på fraktebåter) kan lastes ned ved å gå via publikasjonslinkene i venstremenyen. Prosjektet kan også leses om i nyeste nummer av Sjøfartsdirektoratets tidsskrift Navigare (papirutgaven sendes ut 3. juni).

Publikasjoner
tilknyttet dette
prosjektet