Avsluttet prosjekt

Evaluering av prosjektet Nettregionen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Snillfjord, Hitra og Frøya kommune
Periode
01.01.2009 - 10.02.2009
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektet Nettregionen har vært et regionalt samarbeidsprosjekt mellom Snillfjord, Hitra og Frøya kommune i Sør-Trøndelag med fokus på bruk av IKT til kvalitetsutvikling i skole, kommune og lokalt næringsliv. Prosjektet er evaluert ved gruppeintervju / evalueringsmøter med sentrale prosjektdeltakere. Evalueringsrapporten oppsummerer kort hva som er status ved prosjektets slutt og går noe inn på rollene til de ulike prosjektpartnerene med tanke på å lære av erfaringer. Videre er det på bakgrunn av evalueringsmøtene beskrevet hva som vurderes som sentrale utfordringer i det videre arbeidet.