Evaluering av prosjektet Nettregionen. Bruk av IKT i kvalitetsutvikling i tre kommuner.

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
Avdeling
Studio Apertura
​Evalueringsrapporten oppsummerer kort hva som er status ved prosjektets slutt og går noe inn på rollene til de ulike prosjektpartnerene med tanke på å lære av erfaringer. Videre er det på bakgrunn av evalueringsmøtene beskrevet hva som vurderes som sentrale utfordringer i det videre arbeidet.