Avsluttet prosjekt

Evaluering av tiltak for langtidsledige ved Stavne gård

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Stavne Gård KF
Periode
01.01.2006 - 01.01.2008
​Evaluering av langtidseffekter for brukere av ulike tiltak ved Stavne Gård. Gjennom et brukerfokus med intervju av et utvalg tidligere deltakere ved Stavne Gård, har evalueringen hatt som formål å si noe om hvordan det har gått med disse personene på sikt. Målsettingen med evalueringen ble formulert i tre punkter: 1. Å få en ekstern evaluering av langtidseffekter for brukere av Stavne 2. Å bidra til økt fokus på og styrking av prosjektets suksessfaktorer 3. Å kartlegge resultatoppnåelse og eventuelle utviklings- og forbedringsmuligheter i opplegget.

Publikasjoner
tilknyttet dette
prosjektet