Godtatt som du er

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
ISBN
978-82-7570-192-1
​Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Stavne Gård KF og handler om langtidseffekter av foretakets tilbud til arbeidsledige. Evalueringen bygger på intervjuer med tidligere deltakere, gjennomgang av tilgjengelig statistikk, samt intervjuer med ansatte og ledelse ved Stavne. Hovedfokuset i evalueringen har vært på deltakernes erfaringer. Det er deres ”stemme” Stavne har vært særlig opptatt av å få fram. Evalueringsarbeidet har foregått over en toårsperiode – fra sommeren 2006 til sommeren 2008. Spørsmål Stavne ønsket svar på var hvordan situasjonen er nå. Er de fortsatt i jobb eller utdanning, eller er de tilbake i ledighet? Hvordan er livssituasjonen for øvrig? Og ikke minst – hvordan vurderer de den bistanden de fikk mens de var på Stavne?