Avsluttet prosjekt

Professional competence, standardization and safety in aviation and the maritime industry

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Periode
01.07.2014 - 01.06.2017
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektet tar utgangspunkt i at aktører innen sjø og luftfart forteller om store endringer i hvordan yrkene utøves og hva profesjonene forstås å være. Sentrale endringer tilskrives gjerne standardiseringsprosesser, økende byråkratisering og rapporteringskrav, og ikke minst en dramatisk teknologisk utvikling. Med utgangspunkt i arbeidssituasjonen for sjømenn, og henholdsvis fly- og innlandshelikopterpiloter får vi tre vidt forskjellige case når det gjelder grad av standardisering og prosedyralisering, autonomi, teknologisk utvikling, arbeidsoppgavers kompleksitet og ikke minst sikkerhetsutfordringer. Prosjektet organiseres i tre arbeidspakker. Den første diskuterer profesjonskompetanse på individnivå. Fokuset her blir individuelle aktørers beskrivelser og forståelser av profesjonskompetanse, og individers egenskaper sett opp mot profesjonsidealer. Arbeidspakke to diskuterer ut fra et organisasjonsperspektiv, med fokus på profesjonskompetanse sett opp mot regler, prosedyrer, teknologi og kollektiv arbeidspraksis. Arbeidspakke tre kombinerer perspektivene og søker slik gi en konseptuell forståelse av relasjonen mellom sikkerhet og endringer i profesjonskompetanse.