Avsluttet prosjekt

Digitale Fosen - Fase 1

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS
Periode
01.09.2010 - 31.12.2011
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektet Digitale Fosen – Fase 1 har hatt som hovedmålsetting å få etablert en velfungerende infrastruktur for videokonferanse på Fosen. Slik infrastruktur danner et teknologisk grunnlag for samhandling slik beskrevet i Samhandlingsreformen. I løpet av prosjektperioden er det etablert ny teknisk infrastruktur for videokonferanse tilknyttet Norsk Helsenett, og Fosen IKT har inngått formelle avtaler med hver enkelt kommune om drift og vedlikehold av denne infrastrukturen. For å ivareta grunnleggende opplæring er det utviklet et nettbasert kurs i bruk av videokonferanse. Gjennomføringen av et eksisterende kurs er evaluert ved følgeforskning for å få mer kunnskap om opplevelsen for de som gjennomfører nettbaserte kurs. ​​​​​