Avsluttet prosjekt

Evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Fosen Helse IKS
Periode
01.08.2012 - 01.03.2013
Avdeling
Studio Apertura
​ I dette prosjektet skal det gjennomføres en evaluering av hvordan Fosen DMS har fungert som kompetanseaktør i regionen til nå, samt kartlegge ønsker og behov fremover. Det vil gjennomføres intervjuer med aktuelle aktører i samarbeidet hvor Fosen DMS inngår, dvs. med Fosen DMS, med de samarbeidende kommunene og med St.Olavs Hospital. Prosjektet vil undersøke hva Fosen DMS tilbyr av kompetansehevende tiltak og hvordan de opplever at samarbeidet med kommunene og St.Olavs Hospital fungerer. Samtidig vil prosjektet også undersøke hvordan kommunene opplever dette tilbudet, hvordan de synes samarbeidet fungerer, og hva de ser av behov fremover. Videre skal det undersøkes hvordan St. Olavs Hospital ser Fosen DMS som kompetanseaktør og hvordan de opplever samarbeidet, samt hva de vurderer som behov fremover. Det er et mål at resultatene vil ha stor verdi for en videre utvikling av kompetansehevende arbeid i regionen samt ved etablering av interkommunal samhandling om kompetanse i andre regioner. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Fosen DMS IKS (Fosen Helse IKS fra 1.januar 2013), NTNU (Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap) og NTNU Samfunnsforskning (Studio Apertura). Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.