Avsluttet prosjekt

Bruk av videokonferanse i justissektoren

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Domstoladministrasjonen
Periode
10.10.2007 - 30.06.2008
Avdeling
Studio Apertura
​Analyse av brukeroppfatninger ifbm bruk av videokonferanse i justissektoren.