Bruk av videokonferanse i justissektoren - Analyse av brukeroppfatninger

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
Avdeling
Studio Apertura
​Rapport etter analyse av brukeroppfatninger ifbm bruk av videokonferanse i justissektoren.