Avsluttet prosjekt

Sikkerhetsklima Gassco

Bidragsytere
  • Trond Øystein Kongsvik
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
Gassco AS
Periode
01.10.2013 - 31.08.2014
Avdeling
Studio Apertura
​Det gjennomføres en studie som omhandler sikkerhetsklima blant 520 Gassco-ansatte på fem terminaler. Studien skal gjennomføre i 2014. Dataene analyseres, bearbeides og presenteres i form av en rapport som inkluderer en vurdering av sikkerhetsklimaet og forslag til videre arbeid.