Pågående prosjekt

Creativ

Oppdragsgiver
SINTEF Energiforskning
Periode
01.01.2012 -
Avdeling
Studio Apertura
​Centre for Reduced Energy use through Advanced Technology InnoVations (CREATIV) skal utvikle ny teknologi for energieffektive varme- og kuldeprosesser og for anvendelse av spillvarme fra norsk industri. Målet er å bidra til 30 prosent reduksjon av Norges klimagassutslipp, og 25 prosent reduksjon av Norges primære energiforbruk. Senteret ledes av SINTEF Energiforskning, 22 partnere fra industri og FoU deltar i prosjektet. Rollen til Studio Apertura er knyttet til innovasjonsprosesser i klynger. ​​