Avsluttet prosjekt

Unge funksjonshemmede mellom arbeid og trygd

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Handikapforbund
Periode
01.01.2011 - 31.12.2013