Avsluttet prosjekt

Tid til ledelse

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.10.2011 - 01.07.2012
Avdeling
Studio Apertura
Hensikten med prosjektet var å finne ut hvilke aspekter ved skolelederes opplevelse av tid til og prioritering av det pedagogiske ledelsesarbeidet som kan sies å være styrt av særegne utfordringer i skolen og hva som kan henge sammen med generelle trekk ved lederrollen i kommunene. For å kunne svare på dette har det vært gjennomført en sammenligning av data om skole- og sykehjemsledelse i fire casekommuner og gjort analyser av hvordan lederne bruker tiden de har til rådighet i jobben sin, hvordan de tenker når de prioriterer oppgaver, hvordan de opplever arbeidsvilkårene sine og hvordan det kommunale eiernivået legger til rette for at disse virksomhetslederne skal få utrettet oppgavene sine på best mulig måte.​