Avsluttet prosjekt

Offentlige etaters rolle i å sikre robusthet i komplekst organiserte og tett koblede infrastruktursektorer

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
28.01.2010 - 02.11.2011
Avdeling
Studio Apertura
​Et videreføringsprosjekt iSAMRISK​. Ser på hvordan offentlige etater, tilsyn, regulator, beredskapsmyndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, møter nye utfordringer som infrastrukturene står overfor: Organisatoriske endringer som følge av NPM og tettere teknisk kobling (bl.a. knyttet til økt IKT avhengighet). Partnere: SINTEF Byggforsk, avd Vann og Miljø Internettside: www.samforsk2.no/OER​ ​