Pågående prosjekt

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur