Avsluttet prosjekt

Fremtidens campus

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NTNU
Periode
01.12.2019 - 01.12.2023
Avdeling
Studio Apertura

Fremtidens campus er et forsknings- og utviklingsprogram som skal følge NTNUs arbeid med campusutvikling. Det finansieres av NTNU og koordineres av NTNU Samfunnsforskning. Dette programmet er uavhengig av NTNUs campusutvikling, og vil gjennom originale forskningsbidrag og etablering av kunnskapsstatus kunne bidra med nyttige innspill til denne prosessen.

I tillegg til å finansiere og koordinere andres forskning, gjennomfører Fremtidens Campus også egne forskningsaktiviteter.

Formålet med programmet er tosidig. Det skal bidra med kunnskap som på ulike måter kan komme til nytte i campusutviklingen og bidra til at NTNU når de ambisiøse målsettingene om å bygge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge. Samtidig skal programmet generere ny kunnskap som andre store offentlige utbygginger kan dra nytte av. Det er også et mål for programmet at det skal være relevant og attraktivt for ulike fagmiljøer og disipliner ved NTNU, og samtidig stimulere til tverrfaglig samarbeid.

Du kan lese mer om Fremtidens campus på prosjektets egne nettsider.