Berit Therese Nilsen

Berit Therese Nilsen er samfunnsgeograf og forsker II på Studio Apertura.

Hun har jobbet i instituttsektoren i flere år, og har i tillegg bred erfaring fra UH-sektoren. Berit har i en årrekke undervist i en bistilling på Geografisk institutt NTNU, innenfor flere tema relevante for prosjektporteføljen, som kvalitativ metode, sosial ulikhet og fagfilosofi.

I jobben ved Apertura har hun særlig arbeidet med søknader og i forskningsprosjekter knyttet til energi og det grønne skiftet. Dette inkluderer flere tverrfaglige EU-finansierte prosjekter i samarbeid med institusjoner i en rekke land, som blant annet DIALOGUES, og det nylig ferdigstilte prosjektet ENCHANT er eksempler på. Her er sammenligninger mellom nasjoner på tvers av Europa i fokus. Sosiale kategorier, som kjønn, alder og sosioøkonomisk status er sentrale dimensjoner, samt sammenligning av hvordan policy og intervensjoner/tiltak fungerer i forskjellige kontekster, og hvordan stedstilknytning og steders identitet påvirkes av og selv påvirker det grønne skiftet. Bygninger/boliger, både første- og andre-hjem, medvirkning, inkludering, ekskludering, klassifisering og kategorisering er andre relevante tema Berit har vært involvert i, blant annet gjennom deltakelse i prosjektet Circular City, og som leder av forskningsprogrammet Fremtidens campus.

Motstand mot det grønne skiftet, og hvilken rolle digitalisering spiller er konkrete forskningstema Berit jobber på i prosjektene CURE og L2D.

Forestillinger om grønn vekst og teknologioptimisme som lenge har preget forskning på energiomstillingen utfordres i dag av løsninger som heller ser til nedvekst, sufficiency og «postgrowth». Disse temaene er sentrale i det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Post Consumption Citizenship» (nettside kommer) som Berit er prosjektleder for, og for GEMINI-senteret Centre for post-growth futures.

Publikasjoner