Evaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-593-6
Avdeling
Studio Apertura
​Mandatet for denne evalueringa er å dokumentere aktuelle markedsendringer som følger av støtteprogrammet for eksis-terende boliger som oppgraderes til høg energiambisjon. Dette har blitt gjennomført ved å undersøke endring i tilbud og etterspørsel knytta til energioppgradering. Både direkte og indirekte virkninger er kartlagt. Vi har også vurdert programmets enkeltelement. Vi gir forslag til justeringer av virkemiddelinnretninga.​