Håkon Fyhn

Håkon Fyhne er sosialantropolog og et gjennomgående tema i hans forskning er tilstedeværelse som utgangspunkt for forståelsen av mennesket, organisasjoner og samfunnet.

Han disputerte i 2011 med avhandlingen «Møte med tilstedeværelse; mellom form og tomhet i produktutvikling, aikido og antropologisk erkjennelse». Han har ellers arbeidet med kreativitet, tverrfaglighet og samarbeidsprosesser i produktutvikling; samarbeid over avstand; dialog, spesielt med vekt på forståelse, misforståelse og kulturelle forskjeller; utvikling av undervisning og læringssituasjoner; skriving og erkjennelsesprosesser; energi og klimaendringer.

I de siste årene har mye av forskningen foregått i byggebransjen, med vekt på håndverkere og håndverkets egenart, samt samarbeid og dialog i prosjektering og bygging. Han har også studert samhandlingsprosesser i romfart sammen med Ciris her ved NTNU Samfunnsforskning.​​​​

Fyhn innehar p.d. en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Publikasjoner