Pågående prosjekt

Inkluderende jobbdesign

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NHO Byggenæringen
Periode
01.02.2024 - 31.12.2024
Prosjektets økonomiske ramme
kr 200 000,-

Med pilotprosjektet «Inkluderende jobbdesign» ønsker Grande entreprenør AS og arbeidsmarkedsbedriften Veksttorget å finne ut om Inkluderende jobbdesign kan bidra til å minske fremtidig mangel på arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen, og inkludere de som i dag står utenfor arbeidslivet. Inkluderende jobbdesign går ut på å re-designe arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver og matche de re-designede jobbene med mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet. Det overordet prosjektmålet er å utvikle systemkompetanse for å mobilisere sykemeldte, arbeidsledige og personer utenfor arbeidsstyrken inn i arbeid. NTNU Samfunnsforskning bidrar som forskningspartner og skal belyse på hvilke suksesskriterier som ligger til grunn og tilpasninger som bør gjøres for å lykkes med dette målet.