Avsluttet prosjekt

Sykehusbygg - bidrag gjennomføringsmodellen

Bidragsytere
  • Lars Andersen
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
Helsebygg Midt-Norge
Periode
01.06.2015 - 30.09.2015
Avdeling
Studio Apertura
​NTNU Samfunnsforskning skal hjelpe det nystiftede Sykehusbygg med utvikling av gjennomføringsmodell. Sykehusbygg ble stiftet ved utgangen av 2014 med hovedkontor i Trondheim, og skal brukes ved alle større byggprosjekter i sykehus-Norge. Sykehusbygg skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. NTNU Samfunnsforskning skal bidra til utviklingen av Sykehusbyggs gjennomføringsmodell med spesielt vekt på organisering av prosessene knyttet til design og prosjektering.