Avsluttet prosjekt

Integrert metodikk for prosjekteringsledelse

Bidragsytere
  • Lars Andersen
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS
Periode
09.10.2013 - 14.12.2017
Avdeling
Studio Apertura

Prosjektets overordnede idé er at prosjekteringsprosessen hvor beslutninger tas om den tekniske utformingen av bygninger og konstruksjoner, kan ses som å ha en to-dimensjonal logikk som virker samtidig, om enn i varierende grad, i ulike faser:

  • En sekvensiell logikk (”rekkefølge”), dvs. der de ulike leveransene bygger på hverandre. Utviklingen av det teknisk underlaget er forutsigbar og detaljeringen skjer gradvis
  • En refleksiv logikk (”gjensidig”), dvs. der de ulike leveransene er gjensidig avhengige. Utviklingen av det tekniske underlaget er mer uforutsigbar og detaljeringen skjer sprangvis.

Prosjektdeltakere: Veidekke Entreprenør AS, Universitetet i Agder, NTNU Samfunnsforskning, NTNU Bygg og anleggsteknikk, NTNU Arkitekturinstituttet, Ulstein, Nymo, COWI