Avsluttet prosjekt

Etablering av internasjonalt nettverk for komparative kontrollromstudier

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.11.2013 - 31.01.2014
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektet har som mål å stimulere til møteplasser for å skape samarbeid og samhandling som grunnlag for felles søknader om midler til SAMRISK II og Horizon 2020.