Pågående prosjekt

Forvaltning- og beslutningsprosesser i boligsosialt arbeid

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF Byggforsk
Periode
28.11.2008 -
​Prosjektet er en del av det strategiske forskningsprogrammet "Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg". Programmet er rettet mot å øke kunnskapsnivået hos kommunale etater, eiendomsforvaltere og borettslag/boligbyggelag, og bistå dem med kunnskapsgrunnlag, samt eksempler på kvalitetsmessig gode og kostnadseffektive løsninger ved oppgradering av boligmassen. NTNU Samfunnsforskning skal lede arbeidet med kommunale forvaltnings- og arbeidsprosesser.