Avsluttet prosjekt

Utvikling og undervisning SMSC

Oppdragsgiver
SMSC
Periode
01.08.2013 - 30.06.2014
Avdeling
Studio Apertura
​Hovedformålet med prosjektet er å bistå SMSC i utviklingen av BRM/ERM-kurs for maritimt personell (Bridge Resource Management/Engine Resource Management). Kurset har fokus på ledelse og samhandling på bro, samt bevisstgjøring av sikkerhetskritiske faktorer som påvirker god samhandling på bro. Arbeidsmåtene er en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner, caseøvelser og simulatortrening. Se SMSC for mer informasjon:http://www.smsc.no/courses/resource-management-training