Avsluttet prosjekt

Kunnskapssenteret – St.Olav Hospital

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Veidekke, Helsebygg Midt Norge
Periode
01.11.2010 - 01.07.2013
Avdeling
Studio Apertura
​Dette er en studie av den siste delen av utbyggingen på St. Olav Hospital – Kunnskapssenteret. Studien følger prosjekteringsprosessen, koblingen mellom prosjektering og bygging samt selve byggeprosessen. Byggingen av Kunnskapssenteret er på mange måter et foregangsprosjekt innen byggebransjen i Norge der en prøver ut de nyeste internasjonale konseptene rettet mot å effektivisere og forbedre byggeprosjektene. I prosjekteringsfasen har en brukt det amerikanske konseptet «Virtual Design and Construction» kombinert med «Integrated Concurrent Engineering» og i byggeprosessen det tyske «Takt Planning». NTNU Sf. sin oppgave er både å prosess-evaluere bruken av konseptene og ved hjelp av PNO tilnærmingen å skape en organisatorisk kjerne i et samlet leveransesystem for gjennomføring av prosjektering og bygging. ​​