Involvering av bygg‐/produksjonsleddet i prosjekteringsfasen St. Olavs Hospital Bygging av Kunnskapssenteret

Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-271-3
Avdeling
Studio Apertura
Rapporten er om Involvering av bygg-/produksjonsleddet (baser, formenn, driftsledere mm) i prosjekteringen av Kunnskapssenteret St. Olavs hospital før byggeprosessen starter. Den aktuelle delen av prosjekteringen – detaljprosjektering – har foregått i 2011. Det er også i denne perioden datagrunnlaget for rapporten er samlet inn. ​ ​​