Innvandring og integrering

Hvordan påvirker migrasjon, flukt og asylprosess mennesker? Hvordan fungerer integrering i praksis? Gjennom vår forskning på innvandring og integrering undersøker vi hvordan det går med mennesker som av ulike grunner forlater sine hjemland for å bosette seg andre steder i verden.


Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet innvandring og integrering er:

– Hvordan kan vi sørge for at innvandrere inkluderes i norsk arbeidsliv?

– Hvordan blir enslige mindreårige flyktninger ivaretatt av det offentlige i Norge?

– Alle minoritetsspråklige i Norge har rett til tolk i møte med det offentlige, men hvordan fungerer denne ordningen?

Se prosjekter