Avsluttet prosjekt

Brukerundersøkelse blant bosatte flyktninger i bofellesskap

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Periode
01.01.2010 - 01.01.2011