Avsluttet prosjekt

Boligen som integreringsarena

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken
Periode
01.08.2014 - 31.07.2015
Prosjektet er et forsknings og utviklingsprosjekt med fokus på boligen og boligkarrieren til flyktninger. Prosjektet følger hvordan bosetting av flyktninger og bruk av ulike virkemidler kan bidra til en bedre integrering av flyktninger i lokalsamfunnet. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Kristiansund kommune. Kommunen ønsker å se på bolig og bosettingsarbeidet i sammenheng med hele integreringsprosessen. Et aspekt er hvordan lokalsamfunnet kan delta i dette arbeidet og hvordan private aktører kan dras mer inn. Målet er å lære av gode grep og erfaringer i andre kommuner, og prøve å tilpasse disse til den lokale konteksten.